Zľava na
prvý nákup
Rýchly výber
na 3 kliknutia
Poštovné
len za 3 €
Bezproblémové
reklamácie
Všetko skladom,
ihneď odosielame!

Ochrana osobných údajov

Vážime si vás, našich zákazníkov, vážime si vašu dôveru a chránime vaše súkromie a vaše osobné údaje. V súvislosti s legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (známe tiež ako GDPR) sme pre vás nižšie pripravili informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch a používateľoch nášho e-shopu, ktorý je dostupný prostredníctvom internetových stránok www.superobchod.sk (ďalej len "e-shop" alebo "web"), či údaje spracovávame na základe vášho súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely môžu byť osobné údaje použité, komu môžu byť odovzdané a aká máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva.

1. Sme to my.

Správcom osobných údajov je 4Leaders, s.r.o., so sídlom: Pod Kozím Hrádkem 635, Měšice, 391 56 Tábor, IČO: 281 44 708, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budejoviciach pod sp. zn. C 20248 (ďalej len "my" alebo "správca").

2. Aké osobné údaje spracovávame?

Snažíme sa neustále zlepšovať naše služby a to okrem iného aj tým, že vám chceme náš web prispôsobiť na mieru, poskytnúť vám komfortné služby a plniť naše zmluvné a právne záväzky. Za týmto účelom spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko;
 2. kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie a prípadne váš kontakt na sociálnych sieťach;
 3. vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú nastavenie newsletterov, sledované produkty (tzv. strážne psy);
 4. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby a údaje o reklamáciách;
 5. údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;
 6. údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia;
 7. odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údaje o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údaje o vašom správaní na webe a údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám zasielame; najmä ide o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnú situáciu, nákupné správanie a vzťah k rôznemu tovaru a službám;
 8. údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou nášho výdajného miesta, ktorými sú najmä záznamy telefonických hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám posielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy.
 9. údaje o vašej spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého sme zapojení. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak neodmietnete zasielanie našich ponúk. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ako je popísané v časti 4.

Kto Vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?

Prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek uplatniť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

3. Aký je účel a právny základ spracovania osobných údajov?

Život je pestrý a rovnako tak pestré sú účely spracovania osobných údajov. Osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách pre rôzne účely buď bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Vždy teda platí, že k spracovaniu osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy uzatvorenej s vami, naše oprávnené záujmy, dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo váš súhlas.

3.1. Keď navštívite náš web.

Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Bližšie informácie o cookies nájdete v sekcii https://superobchod.sk/soubory-cookies umiestnené na našom webe.

3.2. Keď nakúpite na našom webe.

V prípade, že u nás nakúpite, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovanie:

3.2.1 Spracovanie osobných údajov na základe plnenia zmluvy.

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame vaše osobné údaje za účelom vybavenia a plnenia vašej objednávky (právny dôvod spočívajúci v uzavretí a plnení zmluvy). Takéto spracovanie prebieha bez vášho súhlasu.

Osobné údaje na tento účel spracovávame v rozsahu: email a ďalej ak je vyplnené: pohlavie, meno a priezvisko, dátum narodenia, kontaktná adresa, telefónne číslo a údaje o vašich objednávkach. Pokiaľ u nás máte zriadený užívateľský účet, budú za účelom uľahčenia vybavenia objednávky použité identifikačné kontaktné údaje z vášho užívateľského účtu.

Tieto údaje môžete meniť prostredníctvo nastavenia v užívateľskom účte. Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom spočívajúcom v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

V prípade, že u nás nakúpite ako SZČO, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty, spracovávame aj váš osobný údaj vo forme rodného čísla pre identifikáciu SZČO na daňových dokladoch. Osobné údaje budú použité najmä na dokončenie objednávky, komunikáciu o objednávke (napr. Potvrdenie o odoslaní tovaru) a spôsobe jej doručenia, pre potreby platby za tovar, uplatnenie zľavového kupónu, pre potreby doručenia tovaru, reklamácie alebo v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvného požiadavku, ako je reklamácia.

3.2.2 Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu.

Pokiaľ u nás nakúpite, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly (právny dôvod spočívajúci v našom oprávnenom záujme).

Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite) na účely:

 • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre vás a
 • prispôsobenie funkcií nášho webu vašim potrebám, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zlepšovaní a prispôsobení našich služieb; na tento účel spracovávame tiež vašu IP adresu a z nej odvodenú polohu,
 • poskytovania ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktoré vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, alebo vám ich zaslať poštou; naším oprávneným záujmom je efektívna propagácia našich produktov a služieb, vrátane informovania Vás o nevyužití zľavových kupónov alebo vašich nedokončených nákupoch. Aby sme vám mohli ponuku pripraviť na mieru, vyššie uvedené údaje (teda vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach) analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku.

Za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe, použijeme aj údaje o vašich objednávkach. Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) tiež použijeme vaše nastavenie pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením.

S cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používame najviac po dobu 36 mesiacov.

3.2.2.1. Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje:      

 • na základe nášho oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;
 • na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov;
 • naším oprávneným záujmom je v tomto prípade zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov;
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve;
 • za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly;
 • našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Pre prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame na obdobie maximálne 10 rokov.

3.2.2.2. Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov:

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom call centra, emailu a sociálnych sietí, budeme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • vybavenia Vašich požiadaviek; ak ste u nás nakúpili a Vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s Vami;
 • evidencie Vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
 • preukazovania, že sme Vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

3.3 Spracovanie osobných údajov na základe plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

Osobné údaje budú tiež spracované za účelom plnenia povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, pričom platí, že na používanie osobných údajov z uvedeného účelu (právny dôvod spočívajúci v plnení zákonných povinností správcu) nemusíme získať Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania zákonov. Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 10 rokov.

3.4 Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu

V prípade, že máte záujem o zriadenie Vašej registrácie na webe (e-shopu www.superobchod.sk), aby ste získali prístup k rôznym funkciám platformy e-shopu, produktom a službám, ktoré Vám ako registrovanému užívateľovi budú k dispozícii (hlavne zjednodušenie vašich nákupov automatickým vyplnením vašich osobných údajov do objednávky a účasti vo vernostnom programe pre zákazníkov e-shopu), budeme od Vás vyžadovať udelenie súhlasu.

Udelenie súhlasu je slobodné a jeho poskytnutie má povahu zmluvnej požiadavky. Aj bez jeho udelenia samozrejme môžete na našom e-shope bez obmedzenia nakupovať tovar, avšak nemôžeme Vám garantovať taký užívateľský komfort a výhody, ktoré sú spojené s nutnosťou spracovania Vašich osobných údajov (napr. Vernostný program).

Berte, prosím, na vedomie, že za súhlas s užívaním cookies sa tiež považuje aj užívanie webu bez ďalšieho. Bližšie informácie o cookies nájdete v sekcii https://superobchod.sk/soubory-cookies umiestnené na našom webe.

4. Kto Vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V takom prípade Vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí Vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje odovzdať tiež reklamným a sociálnym sieťam pre zobrazenie reklamy na mieru na ďalších weboch.

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, a to:

 • v súvislosti vybavením Vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, konkrétne partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, najmä spoločnostiam Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782 a GoPay s.r.o., IČO: 26046768;
 • prepravným partnerom, najmä spoločnostiam PPL s.r.o., IČO: 25194798, Slovenská pošta, a.s., Uloženka, s.r.o., IČO: 24299162, ak Vám doručujú vašu objednávku;  
 • dodávateľom tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby.

Na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti https://superobchod.sk/soubory-cookies, a to konkrétne:

 • Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads  
 • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti 3. Aký je účel a právny základ spracovania osobných údajov? Takým spracovateľom je:

 • poskytovateľ služby zisťovania spokojnosti Overené zákazníkmi a sprostredkovateľ našich predajov spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727;

5. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od Vás (najmä pri registrácii alebo nákupe tovaru). Ďalej osobné údaje tiež získavame sledovaním Vášho správania na našom webe a pri čítaní správ, nahrávaním hovorov na call centre.

Poskytnutím osobných údajov vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a presné, a zaväzujete sa nahlásiť ich zmenu alebo úpravu. Ak nám poskytnete osobné údaje tretích strán, budete zodpovedať za ich informovanie a obdržaní ich súhlasu. Akákoľvek strata alebo škoda spôsobená 4Leaders prostredníctvom oznámenia chybných, nepresných alebo neúplných informácií bude výlučnou zodpovednosťou užívateľa.

Pokiaľ u nás nakúpite, môžeme v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy získať dodatočné údaje o Vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, prepravných partnerov, napríklad údaje o čísle Vášho účtu, úspešnom vykonaní platby, alebo doručenia a prevzatia tovaru.

6. Prenos údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje neposkytujeme do krajín mimo EÚ.

7. Vaše práva pri spracovaní osobných údajov?

Nižšie by sme Vás radi informovali o Vašich právach, ktoré v súvislosti so spracovaním osobných údajov máte.

7.1 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od nás prístup k svojim osobným údajom a máte tiež právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak (teda osobné údaje sú spracovávané), máte právo získať prístup k týmto svojim osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

a) účely spracovania;

b) kategória dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;

d) plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je možné ju určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e) existencia práva požadovať od nás opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti tomuto spracovaniu;

f) právo podať sťažnosť u dozorného úradu;

g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás ako subjektu údajov;

h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania pre Vás.

V rámci práva na prístup k osobným údajom nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne. Za ďalšie kópie, tj. za druhú kópiu a každú ďalšiu, Vám môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak podáte žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak nepožiadate o iný spôsob.

7.2 Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

7.3 Právo na vymazanie

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a my máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) bol odvolaný súhlas s poskytnutím osobných údajov (za predpokladu, že bol potrebný)

c) vzniesli ste z dôvodu týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo ste v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;

d) osobné údaje boli spracované nezákonne;

e) osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti týkajúce sa našej spoločnosti.

Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že právo na vymazanie sa vždy neuplatní. Najmä sa neuplatní vtedy, ak je spracovanie nevyhnutné:

a) na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;

b) pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje;

c) pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7.4 Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo v niektorých prípadoch využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania. Nie však navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak by ste popierali presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie je protiprávne a Vy odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

c) už osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) ak by ste z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak bolo spracovanie obmedzené, môžu byť vaše osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.

7.5 Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby sme tomu bránili.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo nami ako jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné.

7.6 Právo namietať

Máte právo vzniesť z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho odkladu; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

7.7 Právo sťažovať

Mimo vyššie uvedené máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7.8 Právo na informácie a ako uplatniť sťažnosť a jednotlivé práva u správcu

Najvhodnejší spôsob, ako získať informácie vzťahujúce sa k spracovaniu Vašich osobných údajov a ako možno uplatniť sťažnosť a jednotlivé práva u správcu, je zaslanie emailu na emailovú adresu info@4leaders.cz. Rovnako žiadosť môžete zaslať prostredníctvom dátovej schránky spoločnosti, prípadne v listinnej podobe na adresu sídla spoločnosti. V takom prípade však musí byť Vaša žiadosť opatrená úradne overeným podpisom. Podaním sťažnosti u správcu nie je nijako dotknuté oprávnenie podať sťažnosť u dozorného orgánu.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalší mesiac. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení Vás budeme informovať.

V Tábore dňa 17.5.2018

Váš tím spoločnosti 4Leaders, s.r.o.