Shop roku finalista
Zľava na
prvý nákup
Rýchly výber
na 3 kliknutia
Poštovné
len za 3 €
Bezproblémové
reklamácie
Všetko skladom,
ihneď odosielame!

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení zákazníci,

vážime si Vás a Vašu dôveru a chránime Vaše súkromie a Vaše osobné údaje. V súvislosti s legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len  GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) sme pre Vás pripravili informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame o Vás ako našich zákazníkoch a užívateľoch nášho e-shopu, ktorý je dostupný prostredníctvom webovej stránky https://www.superobchod.sk/ (ďalej len „e-shop“ alebo „webová stránka“) či údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely môžu byť osobné údaje použité, komu môžu byť odovzdané a aké máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva.

Tým si zároveň v zmysle článku 13 a 14 GDPR a § 19 a § 20 ZOÓU voči Vám plníme informačnú povinnosť.

Tieto podmienky ochrany súkromia sú určené konkrétne pre nasledujúce dotknuté osoby:

a)             návštevníkov Webovej stránky,

b)             potenciálnych zákazníkov e-shopu a zákazníkov e-shopu, alebo

c)              záujemcov o kontakt s nami.

1. Kto sme?

Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť 4 Leaders, s.r.o., so sídlom: Příběnická 695/5, Tábor, 390 01, IČO: 281 44 708, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach pod sp. zn. C 20248 (ďalej len „my“ alebo „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ je českou obchodnou spoločnosťou, ktorá na webovej stránke prevádzkuje e-shop ako služby informačnej spoločnosti, kde predáva darčekové predmety rôzneho druhu pre dospelých mužov, ženy ako aj deti.

2. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť písomne na adrese pre doručovanie 4Leaders s.r.o., Příběnická 695/5, 39001 Tábor, na adrese elektronickej pošty info@superobchod.sk alebo telefonicky na +420 380 070 162.

3. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Snažíme sa neustále zlepšovať naše služby a to okrem iného aj tým, že Vám chceme našu Webovú stránku prispôsobiť na mieru, poskytnúť Vám komfortné služby a plniť naše zmluvné a právne záväzky. Za týmto účelom spracúvame Vaše nasledujúce osobné údaje:

 •            identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko;
 •            kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa na doručenie a prípadne váš kontakt na sociálnych sieťach;
 •            Vaše nastavenia, ktorými sa rozumie nastavenie newsletterov, sledované produkty (tzv. strážne psy);
 •            údaje o Vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby a údaje o reklamáciách;
 •            údaje o Vašom správaní na Webovej stránke, vrátane prípadov, kedy ju prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovar a služby, ktoré si zobrazujete na Webovej stránke, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našej Webovej stránke a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si našu Webovú stránku prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií pre identifikáciu zariadenia;
 •            údaje o Vašom správaní pri čítaní správ, ktoré Vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia;
 •            odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údajov o tovare a službách, ktoré si u nás zakúpite, údajov o vašom správaní na Webovej stránke a údajov o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám zasielame; najmä sa jedná o údaje o Vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám;
 •            údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou nášho výdajného miesta, ktorými sú najmä záznamy telefónnych hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám zasielate, vrátane identifikátorov, ako sú IP adresy;
 •            údaje o Vašej spokojnosti s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého sme zapojení. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ neodmietnete zasielanie našich ponúk. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ako je popísané v časti 4. „Kto Vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?“. Prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“ môžete kedykoľvek uplatniť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

4. Aký je účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Život je pestrý a rovnako tak pestré sú účely spracúvania Vašich osobných údajov. Osobné údaje spracúvame v rôznych situáciách na rôzne účely buď bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo na základe Vášho súhlasu. Vždy teda platí, že na spracúvanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy uzavretej s Vami, naše oprávnené záujmy, dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo Váš súhlas. 

4.1. Keď navštívite našu Webovú stránku.

Pokiaľ navštívite našu Webovú stránku, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Bližšie informácie o cookies nájdete v sekcii https://www.superobchod.sk/soubory-cookies umiestnenej na našej Webovej stránke.

4.2. Keď nakúpite na našej Webovej stránke (a ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané).

V prípade, že u nás nakúpite, potom vykonávame aj nasledujúce spracúvanie vašich osobných údajov:

4.2.1. Spracúvanie vašich osobných údajov na základe plnenia zmluvy.

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia a plnenia Vašej objednávky (právny dôvod spočívajúci v predzmluvných vzťahoch, v uzavretí a plnení zmluvy). Takéto spracúvanie prebieha bez Vášho súhlasu.

Osobné údaje za týmto účelom spracovávame v rozsahu: e-mail a ďalej pokiaľ je vyplnené: meno a priezvisko, kontaktná adresa a telefónne číslo a údaje o Vašich objednávkach. Pokiaľ u nás máte zriadený užívateľský účet, budú za účelom uľahčenia vybavenia objednávky použité identifikačné kontaktné údaje z Vášho užívateľského účtu. Tieto údaje môžete kedykoľvek meniť prostredníctvom nastavenia v užívateľskom účte.

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracúvame tie isté údaje za rovnakým účelom spočívajúcim v uzavretí a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete. V prípade, že u nás nakúpite ako SZČO, spracúvame aj Váš osobný údaj vo forme obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, IČO, DIČ a v prípade ak ste platcom dane z pridanej hodnoty aj IČ DPH pre Vašu identifikáciu ako SZČO na daňových dokladoch.

Osobné údaje budú najmä použité za účelom dokončenia objednávky, komunikáciu o objednávke (napr. potvrdenie o odoslaní tovaru) a spôsobe jej doručenia, pre potreby platby za tovar, uplatnenia zľavového kupónu, pre potreby doručenia tovaru, reklamácie alebo v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu potrebnú na vybavenie Vašej objednávky, prípadne na vybavenie zmluvnej požiadavky ako je reklamácia.

4.2.2. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu.

Pokiaľ u nás nakúpite, uchováme Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o Vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez Vášho súhlasu) za účelom ochrany našich právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly (právny dôvod spočívajúci v našom oprávnenom záujme).

Ďalej spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) Vaše identifikačné a kontaktné údaje, Vaše nastavenia a údaje o Vašich objednávkach (ak u nás neskôr nakúpite) za účelom:

 •            získania informácií, na základe ktorých pre Vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie Vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre Vás;
 •            priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb prevádzkovateľa realizovaného prostredníctvom volania, automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu alebo služieb krátkych správ v súvislosti s predajom podobného tovaru alebo služieb, ktoré ste už u prevádzkovateľa na Webovej stránke objednali, alebo s ktorým ste v zmluvnom vzťahu alebo na účely priameho marketingu voči Vám v prípade, ak ste si takúto komunikáciu s nami sami vopred preukázateľne vyžiadali, pričom našim oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb, vrátane informovania vás o nevyužití zľavových kupónov či Vašich nedokončených nákupoch; máte možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie Vašich kontaktných údajov v čase ich získavania a pri každom kontaktovaní za účelom priameho marketingu, ak ste takéto použitie už predtým neodmietli;
 •            priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb prevádzkovateľa realizovaného prostredníctvom elektronickej pošty, ak sme Vaše kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb alebo ak ide o priamy marketing adresovaný na Vaše zverejnené kontaktné údaje v prípade,  ak ste fyzickou osobou-podnikateľom alebo právnickou osobou, pričom našim oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb, vrátane informovania vás o nevyužití zľavových kupónov či Vašich nedokončených nákupoch; máte možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie Vašich kontaktných údajov v čase ich získavania a pri každom kontaktovaní za účelom priameho marketingu, ak ste takéto použitie už predtým neodmietli.

Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje (teda Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o Vašich objednávkach) analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina obdrží vlastnú špecifickú ponuku.

Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracúvame údaje po dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zvyšnú časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Na ostatné uvedené účely osobné údaje používame po dobu najviac 36 mesiacov.

4.2.3. Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia povinností plynúcich z právnych predpisov

Osobných údajov budú taktiež spracúvané za účelom plnenia povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, pričom platí, že pre použitie osobných údajov z uvedeného účelu (právny dôvod spočívajúci v plnení zákonných povinností prevádzkovateľa) nemusíme získať Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracúvame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 •          zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 •          zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
 •          zákona č. 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •          zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 •          zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 •          zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 •          zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
 •          GDPR a ZOOÚ.

Na tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov.

4.2.4. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu

V prípade, že máte záujem o zriadenie Vašej registrácie na Webovej stránke (e-shope https://www.superobchod.sk/), aby ste získali prístup k rôznym funkciám platformy e-shopu, produktom a službám, ktoré Vám ako registrovanému užívateľovi budú k dispozícii, najmä zjednodušenie Vašich nákupov automatickým vyplnením Vašich osobných údajov do objednávky a účasti vo vernostnom programe pre zákazníkov e-shopu, budeme od Vás vyžadovať udelenie súhlasu.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné a slobodné. Aj bez jeho udelenia súhlasu, samozrejme, môžete na našom e-shope bez obmedzenia nakupovať tovar, avšak nemôžeme Vám garantovať taký užívateľský komfort a výhody, ktoré sú spojené s nutnosťou spracúvania Vašich osobných údajov (napr. vernostný program).

Bližšie informácie o cookies nájdete v sekcii https://www.superobchod.sk/soubory-cookies umiestnenej na našej Webovej stránke.

Udelenie súhlasu od Vás budeme vyžadovať aj za účelom poskytovania ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktoré Vám budeme zasielať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznamovať ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami alebo Vám ich zasielať poštou (okrem prípadu priameho marketingu uvedeného v bode 4.2.2. „Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu“).  Bez udelenia Vášho slobodného a dobrovoľného súhlasu Vám tieto ponuky posielať nebudeme. Trvanlivý nosič, na ktorom bude zaznamenaný Váš preukázateľný súhlas budeme uchovávať najmenej po dobu najmenej štyroch rokov od odvolania Vášho súhlasu.

4.3. Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov aj bez uzatvorenia kúpnej zmluvy (osoby žiadajúce o kontakt)

Pokiaľ nám zasielate svoje otázky alebo požiadavky, tzn. s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom call centra, e-mailu a sociálnych sietí, budeme spracúvať Vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii, vrátane nahrávok hovorov, a to na základe Vášho slobodného a dobrovoľného súhlasu, vyjadreného buď výslovne alebo poskytnutím nám Vašich údajov za účelom odpovedania na Vašu otázku alebo požiadavku alebo na základe nášho alebo Vášho oprávneného záujmu spočívajúceho v poskytnutí Vám Vami vyžiadaných informácií.

Bez udelenia Vášho dobrovoľného súhlasu Vás kontaktovať ani s Vami komunikovať nebudeme.

Na tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov.

5. Ste povinní poskytnúť osobné údaje?

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to viesť k zmareniu možnosti vstúpiť do vzájomného záväzného zmluvného právneho vzťahu.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia).

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť s nami zmluvný vzťah.

6. Kto Vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?

Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše údaje na vlastné účely ako ich prevádzkovateľ. Vaše údaje odovzdávame našim partnerom ako sprostredkovateľom pre zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí Vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim sprostredkovateľom, ktorí ich spracúvajú podľa našich pokynov. S Vaším súhlasom môžeme údaje odovzdať aj reklamným a sociálnym sieťam na zobrazenie reklamy na mieru na ďalších weboch.

Všetky spomínané osobné údaje spracúvame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, na ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky ich spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať aj ďalším subjektom, a to:

 •          v súvislosti s vybavením Vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, konkrétne partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zaistenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, najmä spoločnostiam Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782 a GoPay s.r.o., IČ: 26046768, Česká republika;
 •          prepravným partnerom, najmä spoločnostiam PPL s.r.o., IČO: 25194798, Slovenská pošta, a.s., ak vám doručia vašu objednávku;
 •          dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby,
 •          ďalším dodávateľom niektorých služieb (napr. účtovné firmy, poisťovne, poskytovatelia IT služieb, a pod.); v takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy.

Na základe Vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti https://www.superobchod.sk/soubory-cookies, a to konkrétne:

 •          Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
 •          Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.facebook.com/about/privacy  

Na spracúvanie osobných údajov taktiež využívame služby ďalších sporstredkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti 4. „Aký je účel a právny základ spracovania osobných údajov?“. Takýmto sprostredkovateľom je:

 •          poskytovateľ služby zisťovania spokojnosti „Overené zákazníkmi“, Heureka Group, a.s. (Heureka.sk)

Na základe Vašej žiadosti vám poskytneme zoznam všetkých našich aktuálnych príjemcov (vrátane sprostredkovateľov).

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, Úradu na ochranu osobných údajov, súdov a pod.), ktorí však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR a ZOOÚ.

7. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od Vás (najmä pri registrácii alebo nákupe tovaru). Ďalej osobné údaje tiež získavame sledovaním Vášho správania na našej Webovej stránke a pri čítaní správ, nahrávaním hovorov na call centre.

Poskytnutím osobných údajov vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a presné a zaväzujete sa nahlásiť ich zmenu alebo úpravu. Ak nám poskytnete osobné údaje tretích strán, budete zodpovedať za ich informovanie a obdržanie ich súhlasu. V prípade ak nám tento súhlas bezodkladne nepreukážete, budú osobné údaje tretích osôb ihneď vymazané.

Pokiaľ u nás nakúpite, môžeme v súvislosti s plnením uzavretej kúpnej zmluvy obdržať dodatočné údaje o Vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, prepravných partnerov, napríklad údaj o čísle Vášho účtu, úspešnom vykonaní platby, alebo doručení a prevzatí tovaru.

8. Zasielanie údajov do tretích krajín mimo EÚ a EHP

Vaše osobné údaje nepredávame do tretích krajín mimo EÚ a EHP.

9. Dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?

Nie, prevádzkovateľ štandardne nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k profilovaniu alebo prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

Aby sme vám však mohli pripraviť na mieru ponuku našich tovarov a služieb, Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o Vašich objednávkach analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich užívateľov a zákazníkov do rôznych skupín, kedy každá skupina obdrží vlastnú špecifickú ponuku

10. Aké máte práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

Nižšie by sme Vás radi informovali o Vašich právach, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

10.1 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od nás prístup k svojim osobným údajom a máte tiež právo získať od nás potvrdenie či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané a pokiaľ je to tak (teda osobné údaje sú spraúvané), máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

a)              účely spracúvania;

b)             kategórie príslušných osobných údajov;

c)              príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;

d)             plánovaný čas, počas ktorého budú osobné údaje uložené alebo ak ho nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e)             existencia práva požadovať od nás opravu alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania alebo možnosť vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu;

f)               právo podať sťažnosť na dozornom úrade;

g)              všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás ako subjektu údajov;

h)             skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás.

V rámci práva na prístup k osobným údajom nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne. Za ďalšie kópie, t.j. za druhú kópiu a každú ďalšiu, Vám môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak podáte žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

10.2 Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

10.3 Právo na výmaz

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a my máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

a)              osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;

b)             bol odvolaný súhlas s poskytnutím osobných údajov (za predpokladu, že bol potrebný);

c)              vzniesli ste námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie;

d)             osobné údaje boli spracúvané nezákonne;

e)             osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti vzťahujúcej sa k našej spoločnosti,

f)               ide o osobné údaje maloletých, ktoré boli získané bez súhlasu zákonného zástupcu pri využívaní služieb informačnej spoločnosti.

Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že právo na výmaz sa vždy neuplatní. Najmä sa neuplatní vtedy, ak je spracúvanie nevyhnutné:

a)              pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;

b)             na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje;

c)              z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

d)             na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely;

e)             pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov.

10.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo v niektorých prípadoch využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracúvania. Nie však navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale po obmedzenú dobu. Spracúvanie osobných údajov musíme obmedziť v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)              ak by ste popierali presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;

b)             spracúvanie je protiprávne a vy odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

c)              už osobné údaje nepotrebujeme na účely spracúvania, ale Vy ich požadujete pre výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d)             ak by ste z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie vzniesli námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ nebude overené, že naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Pokiaľ bolo spracúvanie obmedzené, môžu byť Vaše osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracúvané iba s Vašim súhlasom alebo z dôvodu výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.

10.5 Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo predať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby sme tomu bránili.

Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo nami ako jedným prevádzkovateľom druhému prevádzkovateľovi, ak to bude technicky uskutočniteľné.

10.6 Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré sú prevádzkovateľom spracúvané na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať bez ďalšieho odkladu; v ostatných prípadoch tak urobíme, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody na to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali.

10.7 Právo podať sťažnosť

Okrem vyššie uvedeného máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracúvaniu osobných údajov môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk) alebo sa prípadne obrátiť so žalobou na príslušný súd.

10.8 Práva súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním

Máte právo namietať proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

10.9 Právo na informácie a ako uplatniť sťažnosť a jednotlivé práva u prevádzkovateľa

Najvhodnejší spôsob, ako získať informácie vzťahujúce sa na spracúvanie Vašich osobných údajov a ako je možné uplatniť sťažnosť a jednotlivé práva u prevádzkovateľa, je zaslanie e-mailu na e-mailovú adresu info@superobchod.sk. Rovnako žiadosť môžete zaslať prostredníctvom dátovej schránky spoločnosti, prípadne v listinnej podobe na adresu sídla spoločnosti. V takom prípade však musí byť Vaša žiadosť opatrená podpisom. Podaním sťažnosti u prevádzkovateľa nie je nijako dotknuté oprávnenie podať sťažnosť na dozornom orgáne.

Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť, aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti), prípadne akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme požiadať o upresnenie.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalší mesiac. O takomto predĺžení a jeho zdôvodnení vás budeme informovať.

Ak bude Vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

11. Užívatelia našej Webovej stránky vo veku 16 rokov a menej

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, Vašich rodičov či iných zákonných zástupcov o súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

12. Zmena zásad

Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Pravidelne preto tento dokument revidujeme a aktualizujeme.

Aktuálna verzia je vždy dostupná na Webovej stránke.

V Tábore, dňa 01.06.2022

Váš tím spoločnosti 4Leaders, s.r.o.